WERKGROEPEN>RONDE 3
 
Afbeelding invoegen 
Ronde 3
 
301 De nieuwe meetkunde in havo en vwo B - Getal & Ruimte
In deze werkgroep staat de meetkunde van het nieuwe examenprogramma centraal. We behandelen het verschil in oplossingsmogelijkheden voor havo en vwo B. Ook lichten we toe wat de achterliggende gedachte is van een nieuw element in de examentraining zoals dat in de laatste delen van Getal & Ruimte wordt aangeboden.

> Door Irma Cornelisse en Gerrit de Jong

 
302 Gebruikers van Getal & Ruimte havo/vwo onderbouw in gesprek met auteurs
Tijdens deze werkgroep heeft u als gebruiker van Getal & Ruimte de kans om met auteurs in gesprek te gaan. Er is ruimte voor het uitwisselen van gebruikservaringen en het aangeven van verbeterpunten voor de volgende editie van Getal & Ruimte.

> Door Ferdinand ten Klooster

 
303 Havo B en vwo B - Moderne Wiskunde 11e editie Tweede Fase
De wiskunde-B programma’s voor havo en vwo zijn met ingang van 2015 veranderd. In 2017 (havo) en 2018 (vwo) zullen de eerste examens volgens deze nieuwe programma's worden afgenomen. In de werkgroep laten we u kennis maken met de meeste veranderingen, waarbij de grootste wijzigingen betrekking hebben op het domein Meetkunde. We doen dit aan de hand van materiaal geschreven voor 4/5 havo wiskunde B en 4/5 vwo wiskunde B, en enkele opdrachten uit de Pilotexamens.

> Door Wim Doekes


 
304 De ICT bij Moderne Wiskunde 11e editie Tweede Fase
De ICT bij Moderne Wiskunde biedt u gelegenheid om waar mogelijk in uw digitale omgeving de lesstof te behandelen. Daarmee creëert u voor uw leerlingen de mogelijkheid om anders te werken met de wiskunde. U wordt een overzicht getoond van de mogelijkheden die Moderne Wiskunde biedt, waaronder een digitale vaardighedenlijn met ingebouwde adaptiviteit. U gaat aan de slag met de reeds ontwikkelde materialen.

> Door Tom Eitjes, projectleider Moderne Wiskunde
 

305 Spelen met Moderne Wiskunde
Wie wil nou niet dat de leerlingen in de onderbouw actief meedoen in de wiskundeles? In deze werkgroep laten we zien hoe dat meestal lukt! We gebruiken een aantal vaste formats die makkelijk zijn aan te passen, zoals domino, kwartet, memory en lotto. We werken tegenwoordig ook met digitale spel/quizvormen zoals Connectro, Kahoot en Aocrative. Ons motto is ‘samenwerken = samen leren’ en door het spelelement dat wezenlijk verschilt van het oefenen met sommetjes zijn de (meeste) leerlingen meer gemotiveerd om mee te doen. Dus kom langs, laat u verrassen en speel mee!

> Door Anja Moens


306 De Digitale Wiskunde Omgeving
In de Digitale Wiskunde Omgeving (DWO) van het Freudenthal Instituut kunnen leerlingen online allerlei soorten wiskundeopgaven maken. Omdat leerlingen niet alleen eindantwoorden, maar ook tussenstappen kunnen invoeren en laten controleren en omdat alle stappen en antwoorden van de leerlingen opgeslagen worden, fungeert de DWO als volwaardig digitaal schrift voor de leerling. De DWO wordt bij zowel Getal & Ruimte als Moderne Wiskunde gebruikt voor de ICT-supplementen. In deze werkgroep geven de makers van de DWO een kijkje achter de schermen. Wat voor soorten opgaven zijn er allemaal mogelijk in de DWO? Hoe kun je als docent zelf opgaven ontwerpen? En welke mogelijkheden biedt de DWO voor het bekijken en analyseren van het werk van de leerlingen?

> Door Peter Boon en Sietske Tacoma

 
307 Gepersonaliseerd leren in de praktijk
In deze werkgroep licht Marco ten Hoff, docent bij Piter Jelles !mpulse, toe hoe op zijn school - en dus ook bij wiskunde - leerling gestuurd leren toegepast wordt. Het onderwijs wordt op !mpulse om de leerling heen gebouwd. Ze leren op hun eigen manier, op hun eigen niveau en in hun eigen tempo. De docent neemt de rol van coach en expert op zich. Het gevolg van deze aanpak? Leerlingen hebben hogere motivatie, gaan met meer plezier naar school en worden beter voorbereid op werken en leven in de 21eeeuw en dit zonder een verlies op het gebied van resultaten.

Piter Jelles !mpulse is een school voor vmbo-t, havo en vwo. Meer informatie is te vinden op http://impulse.piterjelles.nl/.

> Door Marco ten Hoff

 
308 Rondleiding Aviodrome
Een gids neemt u mee door Aviodrome, waarbij allerlei interessante en leuke weetjes over de vliegtuigen passeren, maar u vooral mee wordt genomen door hun enthousiaste én mooie verhalen. Op een boeiende manier vertelt de gids alles wat u moet weten over de vliegtuigen en de luchtvaart van toen en nu.

> Door gids Aviodrome