CONTACT

 
Noordhoff Uitgevers heeft het Noordhoff Uitgevers Wiskundecongres georganiseerd met als doel docenten te informeren over de nieuwste ontwikkelingen binnen hun vakgebied.

Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met de organisatie.
Stuur uw e-mail naar j.russchen@noordhoff.nl.

Voor vragen over uw betaling kunt u contact opnemen met:
 
Groningen Congres Bureau
T.a.v. Mevr. Els Jans
E-mail adres: els@gcb.nl
Telefoonnummer: 050 - 316 88 77