Werkgroepronde 1

101 De nieuwe generatie Getal & Ruimte: 12e editie vmbo onderbouw
Judith Boertjens, Uitgever Getal & Ruimte en Ferdinand ten Klooster, Auteur Getal & Ruimte
Het geven van de exacte vakken binnen het VMBO wordt vaak gezien als lastig. De leerlingen vinden het moeilijk en zijn daardoor al snel ongemotiveerd. We zijn inmiddels gestart met de ontwikkeling van de 12e editie voor het vmbo. In deze editie staat gepersonaliseerd leren centraal. Het boek en het digitale materiaal sluiten op elkaar aan en u kunt kiezen hoe u wilt lesgeven. Volledig met het boek of volledig digitaal, de keuze is aan u. In deze presentatie door de uitgever en één van de auteurs laten we de belangrijkste aanpassingen in de 12e editie zien.

102 De nieuwe generatie Getal & Ruimte: 12e editie havo/vwo onderbouw
Oscar Heslinga, projectleider Getal & Ruimte en John Romkes, Auteur Getal & Ruimte
In deze werkgroep laten we u de belangrijkste aanpassingen zien in de 12e editie van Getal & Ruimte voor havo/vwo onderbouw. Wat is nieuw, zowel in boek als digitaal, welke vertrouwde elementen zijn gebleven en wat is vervallen in deze nieuwe editie. Ook gaan we de eerste gebruikerservaringen met elkaar delen.

103 Rond de tafel: Getal & Ruimte Tweede Fase
Wilfred Frieswijk en Jan Dijkhuis
Werkt u met Getal en Ruimte 11e editie Tweede Fase? In deze sessie gaat u in gesprek met de auteurs en de uitgever. Zij horen graag uw ervaringen, wat u goed vindt aan de methode en waar verbeterpunten liggen. Wat vindt u bijvoorbeeld van de invulling van wiskundige denkactiviteiten, het gebruik van contexten, het nieuwe statistiek programma of de instructievideo’s? Met uw feedback willen we aan de slag om samen de nieuwe 12e editie (2020) vorm te geven.

104 De nieuwe generatie Moderne Wiskunde: 12e editie vmbo onderbouw | Erik Jan de Vries, Accountmanager VO Exact en Marga van Loef en Anne van der Horst, Auteurs Moderne Wiskunde 
In deze werkgroep lichten we de belangrijkste vernieuwingen in de 12e editie van Moderne Wiskunde voor vmbo onderbouw toe. Hierbij ligt de nadruk op de adaptiviteit en differentiatie in zowel de boeken als de online-omgeving. Ook zullen we de eerste gebruikerservaringen met u delen.

105 De nieuwe generatie Moderne Wiskunde 12e editie: havo/vwo onderbouw
Rob Houtenbos, Uitgever Moderne Wiskunde en Gerard van Proosdij, Auteur Moderne Wiskunde
In deze werkgroep lichten we de belangrijkste vernieuwingen in de 12e editie van Moderne Wiskunde voor havo/vwo onderbouw toe. Hierbij ligt de nadruk op de adaptiviteit en differentiatie in zowel de boeken als de online-omgeving. Ook zullen we de eerste gebruikerservaringen met u delen.

106 Rond de tafel: Moderne Wiskunde Tweede Fase
Geertrui Hidding en Ron Sinkeldam, Auteurs Moderne Wiskunde
De 11e editie van Moderne Wiskunde Tweede Fase is volop in gebruik. We zijn benieuwd naar uw ervaringen. Ook blikken we vast vooruit op de volgende editie van Moderne Wiskunde. We stellen u graag in de gelegenheid om uw ideeën daarover naar voren te brengen en ook om uw mening te horen over de ideeën die wij hebben.
 
107 Activerende werkvormen in het vmbo VOL
Arianne Niessen, Docent Exacte vakken TalentStad Beroepscollege Zwolle
Het geven van de exacte vakken binnen het VMBO wordt vaak gezien als lastig. De leerlingen vinden het moeilijk en zijn daardoor al snel ongemotiveerd. Dé manier om de leerlingen toch met plezier aan de slag te laten gaan is door activerende werkvormen te gebruiken. Door deze manier van werken worden de leerlingen enthousiast over de exacte vakken.
Tijdens deze workshop gaan we kant en klare activerende werkvormen uittesten en ontwerpen. Het doel is dat je meteen met je zelf ontworpen materiaal aan de slag kan tijdens je volgende les.

De workshop: Noordhoff trainingen – praktisch aan de slag met digitale leermiddelen door Elise Sivertsen is komen te vervallen

108 Dyscalculie in de wiskundeles - VOL
Suzanne SjoersAdviseur CPS
Wanneer leerlingen met een dyscalculieverklaring vanuit het primair onderwijs bij u op school komen, zijn de handelingsadviezen uit deze verklaring vaak verouderd. Bovendien zijn handelingsadviezen voor de rekenles niet één op één te vertalen naar de wiskundeles. In deze werkgroep kijken we naar de begeleidingsmogelijkheden van leerlingen met dyscalculie in de wiskundeles aan de hand van diverse geanonimiseerde dyscalculieverklaringen.

109 Praktisch aan de slag met digitale leermiddelen in de wiskundeles - VOL
Willem Denijs, Docent wiskunde en Onafhankelijk consultant
Noordhoff Uitgevers biedt trainingen die u op weg helpen met het (digitale) lesmateriaal en u wegwijs maken in de methode. Daarnaast geven we didactische verdiepingstrainingen waarin u stappen zet op het gebied van gedifferentieerd lesgeven, leren op maat en gepersonaliseerd leren. In deze presentatie laten we u zelf ervaren hoe de training ‘Praktisch aan de slag met digitale leermiddelen’ wordt ingevuld. Dit aan de hand van praktijkervaringen van één van onze trainers die als docent wiskunde verbonden is aan Unic.

110 Differentiatie en adaptiviteit bij wiskunde
Freark van der Kooi, Adviseur CPS
In deze werkgroep vertellen we u over differentiatie en gepersonaliseerd leren bij het vak wiskunde en hoe de dashboards en adaptieve leerroutes van de nieuwe generatie wiskundemethodes van Noordhoff Uitgevers u daarbij kunnen helpen. 

111 Buiten je boekje: denken in het VMBO VOL
Cees de Hoog en Marc de Hoog, Docenten wiskunde
Een lesmethode geeft zekerheid, maar denken de leerlingen daarbij genoeg? In deze werkgroep maakt u kennis met denkactiviteiten voor de onderbouw van vmbo kl en tl: Wat is de beste manier om een museumzaal met camera’s te beveiligen? Heeft een figuur met een omtrek van 16 cm een minimale oppervlakte? Welke getallen kun je maken met vijf tweeën? Een eerste opdracht voor u: welke denkvraag wilt u stellen over het onderwerp ‘punten en lijnstukken’?

112 Hypothesetoetsen in de Digitale Wiskunde Omgeving
Sietske Tacoma, Researcher/Educational designer Freudenthal Instituut
Hypothesetoetsen vormen een belangrijke onderdeel van (universitair) statistiekonderwijs. Voor het kunnen uitvoeren van hypothesetoetsen is kennis nodig over de afzonderlijke stappen, maar zeker ook over relaties tussen de stappen en de logica achter de gehele procedure. In deze presentatie laat ik zien hoe we studenten in de Digitale Wiskunde Omgeving de mogelijkheid bieden om zelf de volgorde van stappen te bepalen en feedback te krijgen op zowel de inhoud van elke afzonderlijke stap, als de samenhang tussen stappen.

113 Gamification wiskunde onderzoek
Vincent Jonker, Researcher Freudenthal Instituut
In onderwijs is het belangrijk het goede te behouden en nieuwsgierig te zijn naar het nieuwe. Het lukt de politiek en soms ook onderwijs-'verbeteraars' niet om hierin goed evenwicht te kiezen en dan schiet het wel eens door naar: alle boeken en schriften weg -> we gaan digitaal!, of een verbod op telefoontjes, grafische rekenmachines, excel, internet, e.d. Onderwerp van deze workshop is dan ook: Wat kan de gevestigde 'wiskunde-wereld' leren van 'gamification-principes'?

114 Directe Instructie Model
Brigitta Mathijssen, Senior adviseur Expertis Onderwijsadviseurs
In deze interactie workshop maak je kennis met de principes van EDI. Onderzoek toont aan dat directe instructie een effectieve aanpak is om het leren van leerlingen te bevorderen. EDI brengt alle leerlingen stapsgewijs naar beheersing van de leerdoelen en laat hen zo succes ervaren: ‘Ik kan het!’ De leraar geeft instructie en controleert door het stellen van veel vragen voortdurend of alle leerlingen het begrijpen. Er wordt denktijd geboden, leerlingen mogen overleggen en er worden willekeurige beurten gegeven. Alle leerlingen worden actief betrokken en dit is terug te zien in hun motivatie en leeropbrengsten.
 
Afbeelding invoegen