Werkgroepronde 2

201 Het nieuwe digitale materiaal van Getal & Ruimte 12e editie VOL
Harm Houwing, Auteur Getal & Ruimte
In deze werkgroep laten we u het nieuwe digitale materiaal van de 12e editie van Getal & Ruimte ervaren. U ziet hoe u kunt werken met adaptieve leerroutes binnen Getal & Ruimte en welk materiaal u waar kunt vinden. Specifiek laten we ons nieuwe digitale meetkunde materiaal zien. Ook geven we een preview van het digitale materiaal van de 12e editie voor het vmbo.

202 Rond de tafel: Getal & Ruimte Tweede Fase
Wilfred Frieswijk, Projectleider Getal & Ruimte en Jan Dijkhuis, Auteur Getal & Ruimte
Werkt u met Getal en Ruimte 11e editie Tweede Fase? In deze sessie gaat u in gesprek met de auteurs en de uitgever. Zij horen graag uw ervaringen, wat u goed vindt aan de methode en waar verbeterpunten liggen. Wat vindt u bijvoorbeeld van de invulling van wiskundige denkactiviteiten, het gebruik van contexten, het nieuwe statistiek programma of de instructievideo’s? Met uw feedback willen we aan de slag om samen de nieuwe 12e editie (2020) vorm te geven.

Deze workshop is komen te vervallen:
203 Rekenen op de basisschool met Getal & Ruimte Junior
Esther van Vroonhoven, Uitgever Basisonderwijs
In deze werkgroep wordt ingezoomd op hoe de kinderen op dit moment leren rekenen op de basisschool. Aan bod komen de verschillende benaderingen van de huidige rekenmethoden en de oplossing van Getal & Ruimte, want in januari 2017 heeft Noordhoff Uitgevers een nieuwe rekenmethode voor het basisonderwijs gelanceerd: Getal & Ruimte junior. Deze methode sluit naadloos aan op de brugklasdelen van de Getal & Ruimte. De brugklassers van de toekomst beheersen de rekenvaardigheden, spreken de reken- en wiskundetaal die op het VO zo gewoon is en zijn gewend aan de structuur van theorie en opdrachten in hun leermiddel.

204 Het nieuwe digitale lesmateriaal van Moderne Wiskunde 12e editie
Rob Houtenbos, Uitgever Moderne Wiskunde en Gerard van Proosdij, Auteur Moderne Wiskunde
De online omgeving van de 12e editie is geheel vernieuwd. Alle opdrachten zijn interactief, voorzien van feedback en zijn opgenomen in verschillende leerroutes. Ook het volgsysteem - het zgn. dashboard - is aangepast aan de nieuwe functionaliteiten en biedt een helder overzicht van de vorderingen van de leerlingen. U krijgt zelf de gelegenheid om 'aan de knoppen' te zitten en te ervaren hoe Moderne Wiskunde online werkt.
 
Deze workshop is komen te vervallen:
205 Rond de tafel: Moderne Wiskunde Tweede Fase
Geertrui Hidding en Ron Sinkeldam, Auteurs Moderne Wiskunde
De 11e editie van Moderne Wiskunde Tweede Fase is volop in gebruik. We zijn benieuwd naar uw ervaringen. Ook blikken we vast vooruit op de volgende editie van Moderne Wiskunde. We stellen u graag in de gelegenheid om uw ideeën daarover naar voren te brengen en ook om uw mening te horen over de ideeën die wij hebben.

206 De sleutelvraag bij rekenwiskunde en hoe Lesson Study u bij het formuleren van sleutelvragen kan helpen 
Henk Logtenberg, principal consultant CPS
Een Japanse rekenwiskundeles kent een aantal elementen, die ieder een specifieke bijdrage leveren aan de rekenwiskundeles. De start van de Japanse rekenwiskundeles begint met de zogenoemde Hatsumon. Wij zouden dit vertalen als ‘startvraag’. Maar Hatsumon betekent meer: het is de ‘key question’ die het rekenwiskundig denken van leerlingen uitlokt en stimuleert. 
In de workshop gaan we kort in op hoe Lesson Study een bijdrage kan leveren aan het Nederlandse rekenwiskunde onderwijs. De focus is daarbij gericht op Hatsumon. Met behulp van rekenvoorbeelden bij het onderwerp Verhoudingen uit de methoden ‘Moderne Wiskunde’ (havo/vwo) en ‘Getal & Ruimte’ (vmbo) oefenen we met de Hatsumontechniek

207 De staat van het onderwijs in 2020
Bert Thijs de Jong – Lead Innovation Noordhoff Uitgevers
In deze presentatie staan de volgende vragen centraal: Welke technologische ontwikkelingen gaan een rol spelen in het onderwijs? Hoe ziet het onderwijs in 2020 eruit en past Personalized Learning daar nog in? Op welke manier gaat machine learning, VR/AR en artificial intelligence het onderwijs veranderen? En hoe speelt Noordhoff in op deze –en andere- ontwikkelingen om klaar te zijn voor 2020?

208 Onderwijsmythes
Casper HulshofDocent en onderzoeker Universiteit Utrecht Onderwijswetenschappen
Onderwijs is elke dag wel in het nieuws. Of het nou gaat om onderwerpen als smartphones in de klas, Engels op de basisschool, of het belang van gymnastieklessen, iedereen heeft wel een mening over wat goed en minder goed werkt op school. Er wordt dan ook heel wat over het onderwijs beweerd. Maar klopt het allemaal wel? Zijn leerlingen van nu anders dan vroeger? Moeten leraren weten hoe de hersenen werken en daarmee rekening houden? Maakt Google het leren van vreemde talen overbodig? Dat zijn het soort vragen waar onderwijskundigen zich mee bezig houden. 
Casper Hulshof werkt bij de afdeling Onderwijskunde van de Universiteit Utrecht, en probeert deze en andere onderwerpen te begrijpen. Tegelijk probeert hij wetenschappelijk onderzoek toe te passen om feit van fictie te onderscheiden als het om onderwijszaken gaat. Graag wil hij het met u hebben over onderwijs, over onderwijsonzin, en over de manier waarop je zelf claims over onderwijs beter kunt begrijpen.
 
209 Kan het nog uitdagender? (onderbouw wiskunde havo/vwo)
Suzanne SjoersAdviseur CPS
In de wiskundeboeken van Moderne Wiskunde en Getal & Ruimte zijn Denkactiviteiten opgenomen voor de leerlingen die meer uitdaging nodig hebben. Deze denkactiviteiten sluiten goed aan op de onderwijsbehoeften van getalenteerde wiskundeleerlingen. Maar welke uitdaging kunt u als docent nog verder toevoegen aan de wiskundeles? In deze presentatie kijken we naar de onderwijsbehoeften van deze leerlingen en wat u kunt doen om tijdens de lesopening en instructie tegemoet te komen aan deze onderwijsbehoeften.

210 100 in de hoofdrol
Desiree van den Bogaart, Lerarenopleider wiskunde Hogeschool van Amsterdam
Hoeveel opgaven zijn er te bedenken waar het getal 100 in voorkomt? Misschien wel 100? Weet u bijvoorbeeld hoe u 100 schrijft in andere getalstelsels? Of waar het getal 100 staat in de driehoek van Pascal? En hoe u 100 schrijft als som van twee kwadraten? Tijdens deze actieve werkgroep gaan we heel veel opgaven maken en zelf bedenken met het getal 100 in de hoofdrol. Tot besluit neemt u alle opgaven mee, voor 100 leuke lesmomenten in uw eigen lespraktijk. 

211 Differentiatie en adaptiviteit bij wiskunde
Freark van der Kooi, Adviseur CPS
In deze werkgroep vertellen we u over differentiatie en gepersonaliseerd leren bij het vak wiskunde en hoe de dashboards en adaptieve leerroutes van de nieuwe generatie wiskundemethodes van Noordhoff Uitgevers u daarbij kunnen helpen. 

212 Wiskunde denkactiviteiten havo/vwo
Peter Kop, Docent Universiteit Leiden
In het nieuwe programma voor havo/vwo bovenbouw worden expliciet wiskundige denkactiviteiten (WDA) genoemd als leerdoel. In de eerste examens en pilotexamens is zichtbaar hoe deze getoetst worden in de centrale examens. In deze werkgroep willen we echter kijken naar WDA in de klas. We bespreken de volgende vragen: Wat zijn WDA? Waarom zijn ze van belang voor het leren van leerlingen? Wat zijn mogelijke problemen en hoe zou je die als docent kunnen oplossen? Aan de hand van voorbeelden illustreren we de mogelijkheden van docenten om WDA in de klas te brengen.

213 Praktisch aan de slag met digitale leermiddelen in de wiskundeles
Willem Denijs, Docent Wiskunde en Onafhankelijk consultant
Noordhoff Uitgevers biedt trainingen die u op weg helpen met het (digitale) lesmateriaal en u wegwijs maken in de methode. Daarnaast geven we didactische verdiepingstrainingen waarin u stappen zet op het gebied van gedifferentieerd lesgeven, leren op maat en gepersonaliseerd leren. In deze presentatie laten we u zelf ervaren hoe de training ‘Praktisch aan de slag met digitale leermiddelen’ wordt ingevuld. Dit aan de hand van praktijkervaringen van één van onze trainers die als docent wiskunde verbonden is aan Unic.

214 Activerende werkvormen in het vmbo - VOL
Arianne Niessen, Docent Exacte vakken TalentStad Beroepscollege Zwolle
Het geven van de exacte vakken binnen het VMBO wordt vaak gezien als lastig. De leerlingen vinden het moeilijk en zijn daardoor al snel ongemotiveerd. Dé manier om de leerlingen toch met plezier aan de slag te laten gaan is door activerende werkvormen te gebruiken. Door deze manier van werken worden de leerlingen enthousiast over de exacte vakken.
Tijdens deze workshop gaan we kant en klare activerende werkvormen uittesten en ontwerpen. Het doel is dat je meteen met je zelf ontworpen materiaal aan de slag kan tijdens je volgende les.

Afbeelding invoegen